BOSTAN Sosyal İnovasyon Enstitüsü olarak bizler; sosyal, kültürel, çevresel ve iktisadi alanları kapsayan büyük dönüşümlerle ve risklerle karşı karşıya olduğumuz inancındayız.

Karşı koyulamaz bu dönüşümleri doğru yönlere kanalize etmek ve yeni fırsatlar oluşturmak için yenilikçi yaklaşımlara, fikirlere ve uygulamalara olan ihtiyaç bugün hiç olmadığı kadar fazla.

Einstein’ın dediği gibi: “Yarattığımız problemleri, problemi yaratırken kullandığımız düşünce sistematiği ile çözemeyiz”.

Sosyal İnovasyon; karşımıza çıkan buhranlar, çözülmesi veya iyileştirilmesi gereken meseleler karşısında; daha etkili, verimli ve sürdürülebilir çözümler ortaya konulabilmesidir. Sosyal İnovasyon, bahse konu çözümlerin birey odaklı olmaktan ziyade toplumun geneline hizmet etmesi gerektiğine vurgu yapar.

BOSTAN Sosyal İnovasyon Enstitüsü olarak bizler bu dönüşüm karşısında yeni fikirlerin tartışılıp hayata geçirileceği ve geleceği tasarlama adına bilimsel araştırmaların yapılacağı bir platform oluşturma çabasındayız.

happiness.jpg

İlham Veren projeler

Sosyal İnovasyon'a örneklik teşkil edebilecek ilham verici projeler geliştirmeye çalışıyoruz. 

dfc.slider.jpg

Aksİyoner ARaştırma

Türkiye'deki ve dünyadaki sosyal inovatif girişimleri tesbit etmek, alanlarına göre kategorize etmek, farklı açılardan analizlerini yapmak ve farklı mecralarda paylaşmak için çalışıyoruz.

freelancer.jpg

gelİşİm Desteğİ

Kurumsal kapasitelerini geliştirebilmeleri ve sosyal inovatif faaliyetler gerçekleştirebilmeleri için sivil inisiyatiflere, derneklere ve kamu kurumlarına destek veriyoruz.